Artikkeli – Passion Palette of a CTA Pioneer

Tuoreimmassa Hedgenordic Finland julkaisussa on artikkeli hallituksemme puheenjohtajasta Martin Estlanderista.

Passion Palette of a CTA Pioneer