SIJOITTAJA, OLETKO HUOMIOINUT TÄMÄN!

Makrotaloudessa on tapahtunut edellisen vuoden aikana isoja muutoksia. Nämä muutokset aiheuttavat sijoittajille paljon pohdintaa siitä, mistä löytää tuottoa seuraavien vuosien aikana. Talouskasvu on kiihtynyt, työmarkkinat jatkavat kiristymistään ja inflaatiopaineita on alkanut syntyä. Korot ovat olleet vahvassa nousussa erityisesti USA:ssa ja se kiristää rahoitusmarkkinoita. Samalla riski finanssimarkkinoiden ylikuumentumiseen ja kuplien syntymiseen on kasvanut entisestään.

Korkeiden arvostusten ja tiukemman likviditeetin vallitessa huoli Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin protektionististen toimien aiheuttamista jännitteistä, erityisesti Kiinan ja USA:n välillä, on aiheuttanut isojakin heilahteluita globaaleilla osakemarkkinoilla. Tästä johtuen onkin erittäin ajankohtaista miettiä, mitkä varallisuusluokat voisivat hyötyä nykyisestä markkinasyklin vaiheesta.

Isossa kuvassa globaali talouskasvu on vielä vahvaa. Presidentti Trumpin tavoitteena on saada Yhdysvaltain osakemarkkinat kukoistamaan ja talous vahvistumaan marraskuun välivaaleihin mennessä. Kiinan presidentti Xi haluaa puolestaan näyttää kansalleen pystyvänsä luomaan maahansa kestävää hyvinvointia.

Yksi omaisuusluokka, joka voi hyötyä tästä markkinasyklin vaiheesta on hyödykemarkkinat, jotka syklisesti ovat nyt selvästi vahvemmassa markkinatilanteessa. Hyödykkeet ovat myös edullisia suhteessa muihin omaisuusluokkiin. Finanssikriisin jälkimainingeissa hyödykkeiden hinnat ovat tuottaneet suhteellisesti huonommin kuin osakkeet ja velkakirjat. Niissä voi seuraavien vuosien aikana piillä isokin nousuvara inflaation kiihtyessä ja markkinoiden mahdollisen ylikuumenemisen johdosta. Alla olevasta kuvaajasta käy ilmi, miten osakkeet ovat erkaantuneet reaalitaloudesta (raaka-aineet) finanssikriisin jälkimainingeissa.

Lähde: Estlander & Partners ja Bloomberg Tiedot ajanjaksolta 07/1995-03/2018

Kiina on jatkanut hyödykkeiden vahvaa kulutusta, kuluttaen kaikkea öljystä kupariin ja soijapapuihin. Samaan aikaan hyödykkeitä tuottavissa maissa investoinnit ovat olleet edellisinä vuosina vähäisiä. Tähän on vaikuttanut pitkä ajanjakso alhaisilla hinnoilla ja sen lisäksi näiden maiden korkea dollarivelkaantuminen. Kun lisäämme edellisiin isojen lyijy- ja sinkkikaivosten sulkemisesta aiheutuvia tuotannonrajoituksia ja energia puolella OPEC:in rajoitukset, niin esimerkiksi öljyssä on jo nähty vahvaa nousua niistä pohjalukemista, joita nähtiin vuoden 2016 alkupuolella.

Hyödyketuotoissa tärkein yksittäinen tekijä on kysynnän suhde tarjontaan ja hyödyketuotannossa kuvaavaa on tuotannon lyhyen aikavälin lisäämisen haastavuus. USA:n liuskeöljyn osalta puhutaan jopa 3-6 kuukaudesta. Monessa hyödykkeessä syklit ovat vielä huomattavasti pidempiä. Alhaisen talouskasvun vallitessa tyypillistä on ylituotanto, jolloin tuottajat kasvattavat varastojaan ja painavat hintoja alas. Kun kysyntä sitten talouden elpyessä kasvaa ja tuotanto on rajattu, ohittaa kysyntä lopulta tarjonnan. Varastot hupenevat ja hinnat nousevat.

Tästä on nyt nähty ensimmäisiä merkkejä ja kun tarkastelee omaisuusluokkaa kokonaisuudessaan, mahdolliset hyödyt allokoimalla hyödykkeisiin ovat seuraavat:

  1. Sijoituspääoman kasvu. Vuosina 2016 ja 2017 tuotannon leikkaukset ja parantuneet talousnäkymät johtivat hintojen elpymiseen. Yleisesti tämän ennustetaan kiihtyvän vuonna 2018.
  2. Hajautus. Hyödykkeet pysyvät tärkeänä korreloimattomien tulojen lähteenä hajautetuissa salkuissa. Varsinkin kun perinteisten varallisuusluokkien arvostus on korkealla.
  3. Sijoituspääoman suojaus. Volatiliteettia tullaan todennäköisesti näkemään vuoden aikana ja hyödykkeet tarjoavat arvokasta suojaa.

Yleisesti sijoituskohdetta valittaessa tulee pitää mielessä, että kohteiden tuotto-odotus vaihtelee taloussyklien mukaan ja tuotosta ei ole takuuta. Reaaliomaisuus on tehokas tapa hajauttaa sijoitussalkkua. Raaka-aine- ja hyödykemarkkinoille pitäisi sijoittaa hajauttamalla moneen tuotteeseen. Estlander & Partners Resources-erikoissijoitusrahastossa on laaja hyödykeallokaatio ja rahastolla on siten hyvä mahdollisuus löytää tuottavia kohteita. Rahaston tavoitteena hyödykeindeksejä korkeampi tuotto aktiivisella riskienhallinnalla.

Lue lisää rahastosta täältä