Sääntömuutoksia Freedom, Commodity ja Presto -rahastoissa 1.2.2016 alkaen

Estlander & Partners Rahastoyhtiön hallitus on 30.12.2015 tekemällään päätöksellä päättänyt Erikoissijoitusrahastojen Estlander & Partners Freedom, Commodity ja Preston sääntömuutoksista. Sääntömuutoksilla lisätään mahdollisten markkinoiden määrää (joka Freedomissa nousee noin 120:sta 200:aan ja Commodityssa ja Prestossa 80:stä 100:aan). Muita muutoksia ei tehdä. Sääntömuutokset astuvat voimaan 1.2.2016.

Estlander & Partners Freedom -rahaston strategiaan tullaan tammikuusta 2016 lähtien asteittain lisäämään erilaisia uusia futuurimarkkinoita, jolloin rahasto pyrkii seuraamaan trendejä mm. etanolin, kumin ja päästöoikeuksien kansainvälisessä hinnankehityksessä. Kokonaisuudessaan tavoitteena on lisätä vuoden 2016 alun aikana Freedom-strategiaan noin 20 uutta markkinaa.

Käytettävissa olevien markkinoiden määrä on lisääntynyt rahaston aloittamisen jälkeen. Sääntömuutoksen myötä Freedom voi myös jatkossa osallistua kaupankäyntiin tärkeimmillä globaaleilla futuurimarkkinoilla. Kaupankäynti uusilla markkinoilla tuo myös uusia hinnanmuodostukseen vaikuttavia tekijöitä, joita Freedom-strategia ei ole aikaisemmin pystynyt hyödyntämään.

Rahaston riskiprofiili ei muutu olennaisesti muutoksen myötä.

Commodity ja Presto -rahastoihin ei aluksi olla lisäämässä markkinoiden määrää. Jatkamme kuitenkin uusien markkinoiden tutkimista ja pyrimme aktiivisesti löytämään tapoja, joilla mahdollisesti Commodityn ja Preston kaupankäyntimallit voisivat hyödyntää esimerkiksi nyt Freedomiin lisättäviä markkinoita.

Lisätietoja muutoksista saa suoraan yhteyshenkilöiltämme https://estlanderpartners.fi/yhteystiedot/ tai lähettämällä sähköpostia info@estlanderpartners.com

Sääntömuutoksen tekninen kuvas:

Freedom

1 § 4 momentti viimeinen lause:

1.2.2016 lähtien
”Rahasto tavoittelee arvonnousua pitkällä aikavälillä hajauttamalla sijoitukset noin neljästäkymmenestä kahteensataan (40-200) johdannaissopimukseen.”

Aiemmin:
Rahasto tavoittelee arvonnousua pitkällä aikavälillä hajauttamalla sijoitukset noin neljästäkymmenestä sataankahteenkymmeneen (40-120) johdannaissopimukseen.

Presto

1 § 4 momentti viimeinen lause:

1.2.2016 lähtien:
”Rahasto tavoittelee arvonnousua pitkällä aikavälillä hajauttamalla sijoitukset noin kahdestakymmenestä sataan (20-100) johdannaissopimukseen.”

Aiemmin:
”Rahasto tavoittelee arvonnousua pitkällä aikavälillä hajauttamalla sijoitukset noin kahdestakymmenestä kahdeksaankymmeneen (20-80) johdannaissopimukseen.”

Commodity

1 § 4 momentti toiseksi viimeinen lause:

”Rahasto tavoittelee arvonnousua pitkällä aikavälillä hajauttamalla sijoitukset noin kahdestakymmenestä sataan (20-100) hyödyke- tai valuuttasidonnaiseen johdannaissopimukseen.”

Aiemmin:
”Rahasto tavoittelee arvonnousua pitkällä aikavälillä hajauttamalla sijoitukset noin kahdestakymmenestä kahdeksaankymmeneen (20-80) hyödyke- tai valuuttasidonnaiseen johdannaissopimukseen.”