Tiedote osuudenomistajille 17.12.2018

TIEDOTE OSUUDENOMISTAJILLE

17.12.2018

 

Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Freedom, Presto, Dynamic ja Resources -rahastojen sääntöjen muuttaminen

Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Freedom, Presto, Dynamic ja Resources -rahastoja hallinnoi GRIT Rahastoyhtiö Oy (entinen Estlander & Partners Rahastoyhtiö Oy). Rahastoyhtiön hallitus on päättänyt 27.11.2018 rahastojen sääntöjen tarkentamisesta. Muutokset ovat luonteeltaan teknisiä.

Sääntöihin tehdyt muutokset lyhyesti:

  • Rahastoyhtiö luopuu yhteisistä rahastosäännöistä ja soveltaa jatkossa kokonaisuudessaan rahastokohtaisia sääntöjä.
  • Rahastoyhtiön uusi nimi on päivitetty sääntöihin rahastoyhtiön nimenmuutoksen johdosta.
  • Rahasto-osuuksien arvojen julkistamista koskevia menettelyjä ja tiedottamistapoja on yhtenäistetty.
  • Jatkossa tiedottaminen osuudenomistajille tapahtuu ensisijaisesti sähköpostitse tai julkaisemalla tiedote rahastoyhtiön verkkosivuilla gritfundservices.fi. Tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi tiedotteen julkaisupäivänä.

Sääntömuutokset astuvat voimaan 21.1.2019. Muutetut säännöt ovat saatavilla rahastoyhtiöstä.

Mikäli teillä on kysyttävää sääntömuutoksiin liittyen, voitte ottaa yhteyttä sähköpostitse fundadmin@gritfundservices.fi tai puhelimitse 020 7613 350.

 

GRIT Rahastoyhtiö Oy