Varainhoitoyhtiö Estlander & Partnersin uusi rahasto keskittyy hyödykkeisiin

Tiedote.
Julkaistu: 16.01.2015 klo 11:25
Julkaisija: Estlander & Partners

http://www.epressi.com/tiedotteet/pankit-ja-rahoitus/varainhoitoyhtio-estlander-partnersin-uusi-rahasto-keskittyy-hyodykkeisiin.html

Estlander & Partners lanseerasi uuden pelkästään hyödykkeisiin keskittyvän rahaston 24.11.2014. ”Estlander & Partners Commodity” –erikoissijoitusrahasto on suunnattu pääasiassa institutionaalisille sijoittajille ja sen hallinnoimat asiakasvarat ovat jo aloitusvaiheessa noin 25 miljoonaa euroa.

Rahaston sijoitusstrategia on 100% systemaattinen ja se perustuu kahden vuoden tutkimustyön tuloksiin. Strategia soveltaa osin trendienseuraamiseen pohjautuvaa sijoitustapaa, hyödyntäen siten Estlander & Partnersin ydinosaamista jo yli 20 vuoden ajalta.

”Estlander & Partners Commodity” –erikoissijoitusrahaston systemaattiset sijoituspäätökset pohjautuvat yhdistelmään fundamentaalia hyödykeanalyysiä – kuten varastodynamiikka ja kausiluontoisuus – ja trendienseuraamisanalyysiä. Strategia hyödyntää sekä nousevia että laskevia hintoja hyödykemarkkinoilla.

Estlander & Partnersin hallituksen puheenjohtaja Martin Estlander kommentoi rahastolanseerausta:

”Viime vuosien taloussyklit ovat johtaneet vähäisempiin liikkeisiin hyödykkeissä. Nyt ilmassa on selkeitä merkkejä siitä, että tämä trendi on muuttumassa ja seuraavan kolmen vuoden aikana hyödykkeet tulevat olemaan taas sijoittajien suosiossa.

Estlander & Partnersin sijoitusstrategioissa on toiminnan alusta lähtien ollut iso paino hyödykesegmentin sijoituksilla, esimerkiksi Alpha Trend –strategian tapauksessa jopa yli 40%. Uusin tutkimustyömme hyödykkeiden parissa yhdistettynä yli 20-vuotiseen kokemukseemme hyödykekaupankäynnistä ovat kulmakivet uuden rahastomme taustalla. Uskomme, että hyödyntämällä nousevien hintojen lisäksi myös laskevia hintoja hyödykemarkkinoilla voidaan saavuttaa sijoitustuottoja, jotka ovat arvokas hajautuskomponentti kenen tahansa pidempiaikaisen sijoittajan salkkuallokaatioon.”

Rahasto pähkinänkuoressa:

  • 100% systemaattinen hyödykerahasto
  • Yhdistelmä fundamentaalia ja trendienseuraamiseen perustuvaa analyysiä
  • Mm. varastodynamiikan ja kausiluontoisuuden hyödyntäminen analyysissä

    Lisätietoja antaa: Gillis Danielsen, salkunhoitaja, puh. +358 50 325 46 24