Yrityksen arvot

Olemme organisaatiossa yhdessä ja huolella valinneet neljä perusarvoa, jotka inspiroivat meitä ja auttavat meitä visiomme ja missiomme saavuttamisessa. Olemme päätyneet näihin perusarvoihin lähtemällä liikkeelle jokaisen työntekijän henkilökohtaisista arvoista, jotka olemme sitten sovittaneet yhteen yrityksen arvojen kanssa. Uskomme näin pystyvämme pitämään yllä innostusta ja motivaatiota, mikä puolestaan pyrkii takaamaan sen, että pääsemme jatkossakin hyviin tuloksiin ja yhteishenki säilyy vahvana.

Asiakkaan menestys

Tavoitteenamme on auttaa asiakkaitamme pääsemään erinomaisiin sijoitustuloksiin sekä säilyttämään rauhallisen mielen sijoitusriskien suhteen. Tuotteittemme laadun tulee olla huippuluokkaa, täyttää asiakkaittemme tarpeet, tuottaa hyvin sijoitussyklin ylitse, ja niiden tulee hajautuksen avulla tehdä asiakkaittemme sijoitussalkuista toimivampia. Pyrimme selvittämään asiakkaittemme tarpeet henkilökohtaisen kontaktin kautta, sekä palvelemaan heitä sen mukaan. Haluamme, että asiakkaamme ymmärtävät, mitä teemme. Siksi olemme mielellämme yhteydessä asiakkaittemme kanssa sekä avoimia mahdollisille kysymyksille.

Työntekijä keskipisteessä

Olemme tiimi, joka työskentelee yhdessä yhteisen vision saavuttamiseksi. Näemme työmme tilaisuutena kasvaa sekä ammatillisesti että ihmisinä. Vastuun antaminen ja sen ottaminen on tärkeä osa tätä prosessia. Kunnioitamme toisiamme sekä työntekijöinä että yksilöinä ja annamme toisillemme tunnustusta hyvin tehdystä työstä. Olemme innostuneita työstämme, ja tämä taas inspiroi muita tiimin jäseniä. Pyrimme aina auttamaan toisiamme tarpeen mukaan. Emme tingi ammattitaitoisesta työstä, mutta muistamme, että työnteko on hauskaa silloin kun arvostamme ja inspiroimme toisiamme.

Selkeys

Selkeys ja rehellisyys siinä mitä teemme, miksi sen teemme ja miten sen teemme synnyttää luottamusta, mikä taas on elintärkeää terveessä organisaatiossa. Arvostamme selkeää ja yksiselitteistä viestintää sekä yrityksen sisällä, että ulkopuolisten tahojen kanssa. Aitous ja suoraselkäisyys ovat meille tärkeitä. Mielestämme selkeän kommunikaation tulee olla luonnollinen osa jokapäiväistä työpäivää, eikä sitä pitäisi joutua erikseen pyytää.

Vastuullisuus

Meille vastuullisuus tarkoittaa sitä, että meihin voi luottaa. Olemme ylpeitä siitä, että pidämme lupauksemme. Jos se kuitenkin jostain syystä osoittautuu mahdottomaksi, pyrimme ilmoittamaan toiselle osapuolelle asiasta hyvissä ajoin. Tämä on aivan yhtä tärkeää yrityksen sisällä, kuin yrityksen ulkoisisssa suhteissa. Haluamme olla alamme huipulla, ja tässä meitä auttaa tarkkuus ja täsmällisyys jokapäiväisessä työssämme. Otamme avoimesti vastaan uudet haasteet, perehdymme huolella uusiin tilaisuuksiin, ja otamme vastuun tekemistämme tai tekemättä jättämistämme päätöksistä.