Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Dynamic

Estlander & Partners Dynamic erikoissijoitusrahasto on varainhoitorahasto, joka sijoittaa varat hajautetusti globaaleille osake- ja korkomarkkinoille. Dynamic sopii hyvin kokonaisvaltaiseen varainhoitoon sijoittajalle.

TUTUSTU VARAINHOITOMME HISTORIALLISEEN TUOTTOON TÄSTÄ

Estlander & Partners Dynamic on varainhoitorahasto, jonka tarkoituksena on tarjota sijoittajalle mahdollisuus hajauttaa sijoitussalkkunsa riskit osake-, korko-, hyödyke- ja valuuttamarkkinoille erityisesti johdannaissopimuksia käyttämällä. Se sopii sijoittajille, jotka haluavat hyötyä globaalisti hajautetun salkun tarjoamista tuottomahdollisuuksista.

  • Dynamic-rahasto on ns. allokaatio-rahasto, jonka päätehtävänä on allokoida varat riskitasoon suhteutettuna houkuttelevimpiin sijoituskohteisiin sen sääntöjen mahdollistamissa sijoituskohteissa.
  • Rahasto-osuuksia voi merkitä ja lunastaa jokaisena pankkipäivänä.
  • Rahaston toiminta on alkanut 29.4.2014.
  • Rahastoyhtiönä toimii GRIT Rahastoyhtiö Oy.

Tarkempia tietoja rahastosta, sijoitusstrategiasta ja riskitasosta ilmenee rahastoesitteestä. Rahastoesite, avaintietoesite ja rahaston säännöt löytyvät Merkintä ja lunastus -otsikon alta.

Rahaston arvo

RAHASTON ARVO (ARVIO)

Estlander & Partners Dynamic. Julkaisemme arvion rahaston arvosta seuraavana päivänä klo 14.00 jälkeen.

Rahaston Arvo Dynamic Enhanced

Rahaston Arvo Dynamic Enhanced (Arvio)

Tuottohistoria

'