Estlander & Partners Resources

Estlander & Partners Resources on erikoisijoitusrahasto, joka sijoittaa varat hyödykkeisiin.

Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Resources sopii sinulle, jos haluat hyötyä sijoitussalkkussasi raaka-aineiden mahdollistamista tuotoista. Raaka-aineet ovat luonnollinen tapa tuoda osake- ja korkopaperisalkkuun hajautusta, sillä raaka-aineiden hintaliikkeet ovat heikommin korreloituneita finanssisykliin ja vahvemmin reaalitaloudelliseen sykliin.

• Resources-rahastossa on laaja hajautus globaaleille hyödykemarkkinoille.

• Tavoitteena on hyödykeindeksejä korkeampi tuotto aktiivisella riskienhallinnalla.  Tuottoa lisätään mm. hyödyntämällä parhaat roll-yield (backwardation) tilanteet

• Rahasto-osuuksia voi merkitä ja lunastaa jokaisena pankkipäivänä.

• Rahaston toiminta on alkanut 10.10.2017.

• Rahastoyhtiönä toimii Estlander & Partners Rahastoyhtiö Oy ja rahaston salkunhoitajana Estlander & Partners Oy.

Tarkempia tietoja rahastosta, sijoitusstrategiasta ja riskiprofiilista ilmenee rahastoesitteestä. Rahastoesite, avaintietoesite ja rahaston säännöt löytyvät sivupalkin Merkintä ja lunastus -otsikon alta.

Rahaston arvo

RAHASTON ARVO (ARVIO)

Julkaisemme arvion rahaston arvosta seuraavana päivänä klo 14.00 jälkeen.

Tuottohistoria

'