Rahastojen merkintä ja lunastus

Freedom

Ohjeita rahastomerkintään

Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Freedomin osuuksia voi merkitä jokaisena pankkipäivänä lähettämällä Estlander & Partners Rahastoyhtiö Oy:lle täytetty merkintälomake liitteineen ja siirtämällä koko merkintäsumma jollekin rahaston pankkitilille. Merkintälomakkeen on oltava perillä rahastoyhtiössä ja merkintäsumma kirjattu rahaston pankkitilillä viimeistään kello 23:59 merkintäpäivää edeltävänä päivänä.

Merkintäkurssi määräytyy merkintäpäivän arvon mukaan. Merkintäajan jälkeen tehdyt merkinnät toteutetaan seuraavana pankkipäivänä toteuttamispäivän arvon mukaan.

Merkintälomake on saatavissa pdf-muodossa täältä:

Merkintälomake 30MAY2018

Merkintälomakkeen liitteet

Henkilöasiakas: kopio henkilöllisyystodistuksesta, joka voi olla voimassa oleva passi, ajokortti tai poliisin 1.3.1999 jälkeen myöntämästä henkilökortista tai kuvallisesta Kela-kortista.

Oikeushenkilö: a) kopio kaupparekisteriotteesta tai vastaavasta rekisteröintitodistuksesta, b) kopio oikeushenkilön puolesta toimivan luonnollisen henkilön henkilöllisyystodistuksesta (kuten henkilöasiakkaan osalta) ja c) kopio valtuutusta osoittavasta asiakirjasta (esim. hallituksen pöytäkirjasta tai valtakirjasta).

Merkintälomakkeen toimittaminen

Merkintälomakkeen ja sen liitteet voi toimittaa rahastoyhtiölle:

Sähköpostilla (skannattuina): rahastomerkinta(at)estlanderpartners.fi

Faksilla: 020 7613 345

Postitse:
Estlander & Partners Rahastoyhtiö Oy
Rahastomerkinnät
Alatori 1 A
65100 VAASA

Merkintäsumman maksaminen

Merkintäsumman voi maksaa allaolevalle pankkitilille. Tilisiirron yhteydessä maksun viestiosaan tulee täyttää merkitsijän nimi, henkilö- tai y-tunnus ja puhelinnumero. Maksun vastaanottaja on Estlander & Partners Rahastoyhtiö Oy.

 

Bank ​IBAN
​Nordea FI43 1805 3000 0057 50​

 

PALKKIOT A-OSUUS B-OSUUS C-OSUUS D-OSUUS ​E-OSUUS***
​Vähimmäismerkintä ​20 000 ​100 000 ​500 000 ​1 500 000 300 000​
​Merkintäpalkkio ​3% ​2% ​1% ​0% 1.5%​
​Lunastuspalkkio ​1% 1%​ ​0% ​0% 0.5%​
​Hallinnointipalkkio* ​3% ​2.50% ​1.80% ​1.50% 2%​
​Tuottosidonnainen palkkio** ​20% ​20% ​20% ​20% 20%​
​ISIN-KOODIT ​FI4000014386 ​FI4000014394 ​FI4000014402 ​FI4000014410 FI4000024724​

* Josta rahastoyhtiölle maksettava palkkio vähintään 0,3 %

** Lasketaan high watermark menetelmällä (palkkio maksetaan vain todellisesta bruttotuotosta)

*** E-osuudet ovat muista rahasto-osuuksista poiketen tuotto-osuuksia. Tuotto-osuuksien osalta rahastoyhtiön varsinainen yhtiökokous päättää vuotuisen tuoton jakamisesta. Tuotonjaossa pyritään tasaisuuteen eikä tuotonjako siten ole sidottu rahaston viimeksi päättyneen tai aikaisempien tilikausien tulokseen. Tuotto-osuuksille maksettu tuotto vähennetään tuotto-osuuksille laskettavasta rahaston pääomasta. Tuotonjako vaikuttaa näin ollen vähentävästi tuotto-osuuden arvoon, ja tuotto-osuuden arvo saattaa tuotonjaon seurauksena laskea alle sen merkintähinnan.

Avaintietoesite, rahastoesite, puolivuosikatsaus ja vuosikatsaus

FIN KIID Freedom A-D 01JUN2018

FIN KIID Freedom E 01JUN2018

Estlander Partners Rahastoesite 25MAY2018

Puolivuotiskatsaus Estlander & Partners Rahastoyhtiö 2018

Vuosikatsaus Estlander Partners Rahastoyhtiö FIN 2017

 

Rahasto-osuuksien lunastaminen

Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Freedomin rahasto-osuuksia voidaan lunastaa jokaisena pankkipäivänä. Lunastustoimeksianto annetaan lähettämällä Estlander & Partners Rahastoyhtiö Oy:lle täytetty lunastuslomake ja mahdollinen osuustodistus siten, että ne ovat perillä rahastoyhtiössä viimeistään kello 23:59 lunastuspäivää edeltävänä päivänä.

Lunastuskurssi määräytyy lunastuspäivän arvon mukaan.Lunastuspyyntö voidaan peruuttaa ainoastaan rahastoyhtiön suostumuksella. Lunastusmaksu suoritetaan viimeistään viisi (5) pankkipäivää lunastuspäivästä, ellei asiakkaan kanssa toisin sovita.

Lunastuslomake 23APR2018

 

 

Dynamic

Ohjeita rahastomerkintään

Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Dynamic osuuksia voi merkitä jokaisena pankkipäivänä lähettämällä Estlander & Partners Rahastoyhtiö Oy:lle täytetty merkintälomake liitteineen ja siirtämällä koko merkintäsumma jollekin rahaston pankkitilille. Merkintälomakkeen on oltava perillä rahastoyhtiössä ja merkintäsumma kirjattu rahaston pankkitilillä viimeistään kello 23:59 merkintäpäivää edeltävänä päivänä.

Merkintäkurssi määräytyy merkintäpäivän arvon mukaan. Merkintäajan jälkeen tehdyt merkinnät toteutetaan seuraavana pankkipäivänä toteuttamispäivän arvon mukaan.

Merkintälomake on saatavissa pdf-muodossa täältä:

Merkintälomake 30MAY2018

Merkintälomakkeen liitteet

Henkilöasiakas: kopio henkilöllisyystodistuksesta, joka voi olla voimassa oleva passi, ajokortti tai poliisin 1.3.1999 jälkeen myöntämästä henkilökortista tai kuvallisesta Kela-kortista.

Oikeushenkilö: a) kopio kaupparekisteriotteesta tai vastaavasta rekisteröintitodistuksesta, b) kopio oikeushenkilön puolesta toimivan luonnollisen henkilön henkilöllisyystodistuksesta (kuten henkilöasiakkaan osalta) ja c) kopio valtuutusta osoittavasta asiakirjasta (esim. hallituksen pöytäkirjasta tai valtakirjasta).

Merkintälomakkeen toimittaminen

Merkintälomakkeen ja sen liitteet voi toimittaa rahastoyhtiölle:

Sähköpostilla (skannattuina): rahastomerkinta(at)estlanderpartners.fi

Faksilla: 020 7613 345

Postitse:
Estlander & Partners Rahastoyhtiö Oy
Rahastomerkinnät
Alatori 1 A
65100 VAASA

Merkintäsumman maksaminen

Merkintäsumman voi maksaa allaolevalle pankkitilille. Tilisiirron yhteydessä maksun viestiosaan tulee täyttää merkitsijän nimi, henkilö- tai y-tunnus ja puhelinnumero. Maksun vastaanottaja on Estlander & Partners Rahastoyhtiö Oy.

Pankki IBAN​
Nordea  FI88 1740 3000 0044 39


PALKKIOT JA ISIN-KOODIT

Salkkua hoitaa kahdeksan sijoitusalan ammattilaista, joilla on yli 100 vuoden yhteenlaskettu kokemus salkunhoidosta. Kaikki tuotot, jotka esiintyvät kotisivuillamme ovat tuottoja palkkioiden jälkeen.

PALKKIOT ​A-osuus ​B-osuus ​C-osuus
​Vähimmäismerkintä ​20 000 ​100 000 ​1 000 000
​Merkintäpalkkio ​2,5 % ​1,5 % ​0 %
​Lunastuspalkkio ​1 % 1 %​ ​0 %
Vuosittainen ​hallinnointipalkkio* ​1,9 % ​1,4 % ​0,9 %
​ISIN-koodit ​FI4000088141 ​FI4000088158 ​FI4000088166

* Josta rahastoyhtiölle maksettava palkkio vähintään 0,3 %

Avaintietoesite, rahastoesite, puolivuosikatsaus ja vuosikatsaus

Avaintietoesite (KIID) Dynamic 26MAR2018

Estlander Partners Rahastoesite 25MAY2018

Vuosikatsaus Estlander Partners Rahastoyhtiö FIN 2017

Puolivuotiskatsaus Estlander & Partners Rahastoyhtiö 2018

Rahasto-osuuksien lunastaminen

Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Dynamicin rahasto-osuuksia voidaan lunastaa jokaisena pankkipäivänä. Lunastustoimeksianto annetaan lähettämällä Estlander & Partners Rahastoyhtiö Oy:lle täytetty lunastuslomake ja mahdollinen osuustodistus siten, että ne ovat perillä rahastoyhtiössä viimeistään kello 23:59 lunastuspäivää edeltävänä päivänä.

Lunastuskurssi määräytyy lunastuspäivän arvon mukaan.Lunastuspyyntö voidaan peruuttaa ainoastaan rahastoyhtiön suostumuksella. Lunastusmaksu suoritetaan viimeistään viisi (5) pankkipäivää lunastuspäivästä, ellei asiakkaan kanssa toisin sovita.

Lunastuslomake 23APR2018

 

Trend Index (EPTRENDINDEX.COM)

Ohjeita rahastomerkintään

Estlander & Partners Trend Index -sijoitusrahaston osuuksia voi merkitä jokaisena pankkipäivänä lähettämällä Estlander & Partners Rahastoyhtiö Oy:lle täytetty merkintälomake liitteineen ja siirtämällä koko merkintäsumma jollekin rahaston pankkitilille. Merkintälomakkeen on oltava perillä rahastoyhtiössä ja merkintäsumma kirjattu rahaston pankkitilillä viimeistään kello 23:59 merkintäpäivää edeltävänä päivänä.

Merkintäkurssi määräytyy merkintäpäivän arvon mukaan. Merkintäajan jälkeen tehdyt merkinnät toteutetaan seuraavana pankkipäivänä toteuttamispäivän arvon mukaan.

Merkintälomake on saatavissa pdf-muodossa täältä:

Merkintälomake 07MAR2018

Merkintälomakkeen liitteet

Henkilöasiakas: kopio henkilöllisyystodistuksesta, joka voi olla voimassa oleva passi, ajokortti tai poliisin 1.3.1999 jälkeen myöntämästä henkilökortista tai kuvallisesta Kela-kortista.

Oikeushenkilö: a) kopio kaupparekisteriotteesta tai vastaavasta rekisteröintitodistuksesta, b) kopio oikeushenkilön puolesta toimivan luonnollisen henkilön henkilöllisyystodistuksesta (kuten henkilöasiakkaan osalta) ja c) kopio valtuutusta osoittavasta asiakirjasta (esim. hallituksen pöytäkirjasta tai valtakirjasta).

Merkintälomakkeen toimittaminen

Merkintälomakkeen ja sen liitteet voi toimittaa rahastoyhtiölle:

Sähköpostilla (skannattuina): rahastomerkinta(at)estlanderpartners.fi

Faksilla: 020 7613 345

Postitse:
Estlander & Partners Rahastoyhtiö Oy
Rahastomerkinnät
Alatori 1 A
65100 VAASA

Merkintäsumman maksaminen

Merkintäsumman voi maksaa allaolevalle pankkitilille. Tilisiirron yhteydessä maksun viestiosaan tulee täyttää merkitsijän nimi, henkilö- tai y-tunnus ja puhelinnumero. Maksun vastaanottaja on Estlander & Partners Rahastoyhtiö Oy.

Pankki   IBAN​  
Nordea  FI90 1740 3000 0083 80  


PALKKIOT JA ISIN-KOODIT

Salkkua hoitaa kahdeksan sijoitusalan ammattilaista, joilla on yli 100 vuoden yhteenlaskettu kokemus salkunhoidosta. Kaikki tuotot, jotka esiintyvät kotisivuillamme ovat tuottoja palkkioiden jälkeen.

 

Avaintietoesite, rahastoesite ja puolivuosikatsaus

EP Rahastoyhtiö Vuosikatsaus FIN 2016

Estlander Partners Rahastoyhtiö Puolivuotiskatsaus 2016

 

Rahasto-osuuksien lunastaminen

Estlander & Partners Trend Index -sijoitusrahaston rahasto-osuuksia voidaan lunastaa jokaisena pankkipäivänä. Lunastustoimeksianto annetaan lähettämällä Estlander & Partners Rahastoyhtiö Oy:lle täytetty lunastuslomake ja mahdollinen osuustodistus siten, että ne ovat perillä rahastoyhtiössä viimeistään kello 23:59 lunastuspäivää edeltävänä päivänä.

Lunastuskurssi määräytyy lunastuspäivän arvon mukaan. Lunastuspyyntö voidaan peruuttaa ainoastaan rahastoyhtiön suostumuksella. Lunastusmaksu suoritetaan viimeistään viisi (5) pankkipäivää lunastuspäivästä, ellei asiakkaan kanssa toisin sovita.

Lunastuslomake 02102017

 

Presto

Ohjeita rahastomerkintään

Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Preston osuuksia voi merkitä jokaisena pankkipäivänä lähettämällä Estlander & Partners Rahastoyhtiö Oy:lle täytetty merkintälomake liitteineen ja siirtämällä koko merkintäsumma jollekin rahaston pankkitilille. Merkintälomakkeen on oltava perillä rahastoyhtiössä ja merkintäsumma kirjattu rahaston pankkitilillä viimeistään kello 23:59 merkintäpäivää edeltävänä päivänä.

Merkintäkurssi määräytyy merkintäpäivän arvon mukaan. Merkintäajan jälkeen tehdyt merkinnät toteutetaan seuraavana pankkipäivänä toteuttamispäivän arvon mukaan.

Merkintälomake on saatavissa pdf-muodossa täältä:

Merkintälomake 30MAY2018

Merkintälomakkeen liitteet

Henkilöasiakas: kopio henkilöllisyystodistuksesta, joka voi olla voimassa oleva passi, ajokortti tai poliisin 1.3.1999 jälkeen myöntämästä henkilökortista tai kuvallisesta Kela-kortista.

Oikeushenkilö: a) kopio kaupparekisteriotteesta tai vastaavasta rekisteröintitodistuksesta, b) kopio oikeushenkilön puolesta toimivan luonnollisen henkilön henkilöllisyystodistuksesta (kuten henkilöasiakkaan osalta) ja c) kopio valtuutusta osoittavasta asiakirjasta (esim. hallituksen pöytäkirjasta tai valtakirjasta).

Merkintälomakkeen toimittaminen

Merkintälomakkeen ja sen liitteet voi toimittaa rahastoyhtiölle:

Sähköpostilla (skannattuina): rahastomerkinta(at)estlanderpartners.fi

Faksilla: 020 7613 345

Postitse:
Estlander & Partners Rahastoyhtiö Oy
Rahastomerkinnät
Alatori 1 A
65100 VAASA

Merkintäsumman maksaminen

Merkintäsumman voi maksaa allaolevalle pankkitilille. Tilisiirron yhteydessä maksun viestiosaan tulee täyttää merkitsijän nimi, henkilö- tai y-tunnus ja puhelinnumero. Maksun vastaanottaja on Estlander & Partners Rahastoyhtiö Oy.

Pankki Tilinumero IBAN​ SWIFT/BIC​
Nordea 180530-686​ FI98 1805 3000 0006 86​ NDEAFIHH​

PALKKIOT JA ISIN-KOODIT

Salkkua hoitaa kahdeksan sijoitusalan ammattilaista, joilla on yli 100 vuoden yhteenlaskettu kokemus salkunhoidosta. Kaikki tuotot, jotka esiintyvät kotisivuillamme ovat tuottoja palkkioiden jälkeen.

Rahastolla on neljä osuussarjaa (C, D, E ja F).

PALKKIOT D-OSUUS E-OSUUS C-OSUUS​ F-OSUUS​
Vähimmäismerkintä​ 20 000 200 000​ ​500 000 ​1 500 000
Merkintäpalkkio​ 2,5 % 1,75 %​ 1,0 %​ 0,0 %​
Lunastuspalkkio​ 1,0 % 1,0 %​ 0,0 %​ 0,0 %​
Hallinnointipalkkio/vuosi 2,75 % 2,25 %​ ​ 2,0 % 1,5 %​
Tuottosidonnainen palkkio**​​ 20 %​ 20 %​ ​ 20 % 20 %​
​ISIN-koodI FI4000071139 FI4000071147​ FI0008810544​ FI400071154​

 

* Josta rahastoyhtiölle maksettava palkkio vähintään 0,3 %
** Lasketaan high watermark menetelmällä (palkkio maksetaan vain todellisesta bruttotuotosta)

Avaintietoesite, rahastoesite, puolivuosikatsaus ja vuosikatsaus

Avaintietoesite (KIID) Presto 26MAR2018

Estlander Partners Rahastoesite 25MAY2018

Vuosikatsaus Estlander Partners Rahastoyhtiö FIN 2017

Puolivuotiskatsaus Estlander & Partners Rahastoyhtiö 2018

 

Rahasto-osuuksien lunastaminen

Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Preston rahasto-osuuksia voidaan lunastaa jokaisena pankkipäivänä. Lunastustoimeksianto annetaan lähettämällä Estlander & Partners Rahastoyhtiö Oy:lle täytetty lunastuslomake ja mahdollinen osuustodistus siten, että ne ovat perillä rahastoyhtiössä viimeistään kello 23:59 lunastuspäivää edeltävänä päivänä.

Lunastuskurssi määräytyy lunastuspäivän arvon mukaan.Lunastuspyyntö voidaan peruuttaa ainoastaan rahastoyhtiön suostumuksella. Lunastusmaksu suoritetaan viimeistään viisi (5) pankkipäivää lunastuspäivästä, ellei asiakkaan kanssa toisin sovita.

Lunastuslomake 23APR2018

Alpha Trend

Ohjeita rahastomerkintään

Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Alpha Trend osuuksia voi merkitä jokaisena pankkipäivänä lähettämällä Estlander & Partners Rahastoyhtiö Oy:lle täytetty merkintälomake liitteineen ja siirtämällä koko merkintäsumma jollekin rahaston pankkitilille. Merkintälomakkeen on oltava perillä rahastoyhtiössä ja merkintäsumma kirjattu rahaston pankkitilillä viimeistään kello 23:59 merkintäpäivää edeltävänä päivänä.

Merkintäkurssi määräytyy merkintäpäivän arvon mukaan. Merkintäajan jälkeen tehdyt merkinnät toteutetaan seuraavana pankkipäivänä toteuttamispäivän arvon mukaan.

Merkintälomake on saatavissa pdf-muodossa täältä:

Merkintälomake 30MAY2018

Merkintälomakkeen liitteet

Henkilöasiakas: kopio henkilöllisyystodistuksesta, joka voi olla voimassa oleva passi, ajokortti tai poliisin 1.3.1999 jälkeen myöntämästä henkilökortista tai kuvallisesta Kela-kortista.

Oikeushenkilö: a) kopio kaupparekisteriotteesta tai vastaavasta rekisteröintitodistuksesta, b) kopio oikeushenkilön puolesta toimivan luonnollisen henkilön henkilöllisyystodistuksesta (kuten henkilöasiakkaan osalta) ja c) kopio valtuutusta osoittavasta asiakirjasta (esim. hallituksen pöytäkirjasta tai valtakirjasta).

Merkintälomakkeen toimittaminen

Merkintälomakkeen ja sen liitteet voi toimittaa rahastoyhtiölle:

Sähköpostilla (skannattuina): rahastomerkinta(at)estlanderpartners.fi

Faksilla: 020 7613 345

Postitse:
Estlander & Partners Rahastoyhtiö Oy
Rahastomerkinnät
Alatori 1 A
65100 VAASA

Merkintäsumman maksaminen

Merkintäsumman voi maksaa allaolevalle pankkitilille. Tilisiirron yhteydessä maksun viestiosaan tulee täyttää merkitsijän nimi, henkilö- tai y-tunnus ja puhelinnumero. Maksun vastaanottaja on Estlander & Partners Rahastoyhtiö Oy.

Bank ​IBAN
​Nordea FI71 1740 3000 0076 55​

 

C-OSUUS

Vähimmäismerkintä

1 000 000

Merkintäpalkkio

1 %

Lunastuspalkkio

0 %

Salkunhoitopalkkio

1,2 %

Hallinnointipalkkio

0,3 %

Tuottosidonnainen palkkio*

20 %

ISIN

FI4000232574

Valuutta

EUR

Osuuslaji

Kasvu

*Tuottosidonnainen palkkio lasketaan rahasto- osuussarjoittain High Watermark -periaatetta soveltaen ja se suoritetaan omaisuudenhoitajalle kuukausittain jälkikäteen.

 

Avaintietoesite, rahastoesite, puolivuosikatsaus ja vuosikatsaus

Rahastoesite ja säännöt Estlander Partners Alpha Trend FIN JAN2017

Avaintietoesite (KIID) Alpha Trend 9MAR2017

Vuosikatsaus Estlander Partners Rahastoyhtiö FIN 2017

Puolivuotiskatsaus Estlander & Partners Rahastoyhtiö 2018

 

Rahasto-osuuksien lunastaminen

Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Alpha Trend rahasto-osuuksia voidaan lunastaa jokaisena pankkipäivänä. Lunastustoimeksianto annetaan lähettämällä Estlander & Partners Rahastoyhtiö Oy:lle täytetty lunastuslomake ja mahdollinen osuustodistus siten, että ne ovat perillä rahastoyhtiössä viimeistään kello 23:59 lunastuspäivää edeltävänä päivänä.

Lunastuskurssi määräytyy lunastuspäivän arvon mukaan.Lunastuspyyntö voidaan peruuttaa ainoastaan rahastoyhtiön suostumuksella. Lunastusmaksu suoritetaan viimeistään viisi (5) pankkipäivää lunastuspäivästä, ellei asiakkaan kanssa toisin sovita.

Lunastuslomake 23APR2018

Resources

Ohjeita rahastomerkintään

Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Resources osuuksia voi merkitä jokaisena pankkipäivänä lähettämällä Estlander & Partners Rahastoyhtiö Oy:lle täytetty merkintälomake liitteineen ja siirtämällä koko merkintäsumma jollekin rahaston pankkitilille. Merkintälomakkeen on oltava perillä rahastoyhtiössä ja merkintäsumma kirjattu rahaston pankkitilillä viimeistään kello 23:59 merkintäpäivää edeltävänä päivänä.

Merkintäkurssi määräytyy merkintäpäivän arvon mukaan. Merkintäajan jälkeen tehdyt merkinnät toteutetaan seuraavana pankkipäivänä toteuttamispäivän arvon mukaan.

Merkintälomake on saatavissa pdf-muodossa täältä:

Merkintälomake 30MAY2018

Merkintälomakkeen liitteet

Henkilöasiakas: kopio henkilöllisyystodistuksesta, joka voi olla voimassa oleva passi, ajokortti tai poliisin 1.3.1999 jälkeen myöntämästä henkilökortista tai kuvallisesta Kela-kortista.

Oikeushenkilö: a) kopio kaupparekisteriotteesta tai vastaavasta rekisteröintitodistuksesta, b) kopio oikeushenkilön puolesta toimivan luonnollisen henkilön henkilöllisyystodistuksesta (kuten henkilöasiakkaan osalta) ja c) kopio valtuutusta osoittavasta asiakirjasta (esim. hallituksen pöytäkirjasta tai valtakirjasta).

Merkintälomakkeen toimittaminen

Merkintälomakkeen ja sen liitteet voi toimittaa rahastoyhtiölle:

Sähköpostilla (skannattuina): rahastomerkinta(at)estlanderpartners.fi

Faksilla: 020 7613 345

Postitse:
Estlander & Partners Rahastoyhtiö Oy
Rahastomerkinnät
Alatori 1 A
65100 VAASA

Merkintäsumman maksaminen

Merkintäsumman voi maksaa allaolevalle pankkitilille. Tilisiirron yhteydessä maksun viestiosaan tulee täyttää merkitsijän nimi, henkilö- tai y-tunnus ja puhelinnumero. Maksun vastaanottaja on Estlander & Partners Rahastoyhtiö Oy.

Bank ​IBAN
​Nordea ​FI15 1740 3000 0083 72
PALKKIOT C-OSUUS
​Vähimmäismerkintä ​1 000 000
​Merkintäpalkkio ​1 %
​Lunastuspalkkio ​0 %
​Hallinnointipalkkio ​1,5 %
​Tuottosidonnainen palkkio ​-
​ISIN-KOODIT ​FI4000281977


Avaintietoesite, rahastoesite, puolivuosikatsaus ja vuosikatsaus

Avaintietoesite (KIID) Resources 01JUN2018

Estlander Partners Rahastoesite 25MAY2018

Vuosikatsaus Estlander Partners Rahastoyhtiö FIN 2017

Puolivuotiskatsaus Estlander & Partners Rahastoyhtiö 2018

 

Rahasto-osuuksien lunastaminen

Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Resources rahasto-osuuksia voidaan lunastaa jokaisena pankkipäivänä. Lunastustoimeksianto annetaan lähettämällä Estlander & Partners Rahastoyhtiö Oy:lle täytetty lunastuslomake ja mahdollinen osuustodistus siten, että ne ovat perillä rahastoyhtiössä viimeistään kello 23:59 lunastuspäivää edeltävänä päivänä.

Lunastuskurssi määräytyy lunastuspäivän arvon mukaan.Lunastuspyyntö voidaan peruuttaa ainoastaan rahastoyhtiön suostumuksella. Lunastusmaksu suoritetaan viimeistään viisi (5) pankkipäivää lunastuspäivästä, ellei asiakkaan kanssa toisin sovita.

Lunastuslomake 23APR2018