Rahastojen merkintä ja lunastus

Freedom

Ohjeita rahastomerkintään

Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Freedomin osuuksia voi merkitä jokaisena pankkipäivänä lähettämällä GRIT Rahastoyhtiö Oy:lle täytetty merkintälomake liitteineen ja siirtämällä koko merkintäsumma jollekin rahaston pankkitilille. Merkintälomakkeen on oltava perillä rahastoyhtiössä ja merkintäsumma kirjattu rahaston pankkitilillä viimeistään kello 23:59 merkintäpäivää edeltävänä päivänä.

Merkintäkurssi määräytyy merkintäpäivän arvon mukaan. Merkintäajan jälkeen tehdyt merkinnät toteutetaan seuraavana pankkipäivänä toteuttamispäivän arvon mukaan.

Merkintälomake on saatavissa pdf-muodossa täältä:

Merkintälomake yksityishenkilö 12DEC2018

Merkintälomake yhteisö 12DEC2018

Merkintälomakkeen liitteet

Henkilöasiakas: kopio henkilöllisyystodistuksesta, joka voi olla voimassa oleva passi, ajokortti tai poliisin 1.3.1999 jälkeen myöntämästä henkilökortista tai kuvallisesta Kela-kortista.

Oikeushenkilö: a) kopio kaupparekisteriotteesta tai vastaavasta rekisteröintitodistuksesta, b) kopio oikeushenkilön puolesta toimivan luonnollisen henkilön henkilöllisyystodistuksesta (kuten henkilöasiakkaan osalta) ja c) kopio valtuutusta osoittavasta asiakirjasta (esim. hallituksen pöytäkirjasta tai valtakirjasta).

Merkintälomakkeen toimittaminen

Merkintälomakkeen ja sen liitteet voi toimittaa rahastoyhtiölle:

 • Sähköpostilla (skannattuina): fundadmin(at)gritfundservices.fi
 • Faksilla: 020 7613 345
 • Postitse:
  GRIT Rahastoyhtiö Oy
  Rahastomerkinnät
  Alatori 1 A
  65100 VAASA

Merkintäsumman maksaminen

Merkintäsumman voi maksaa allaolevalle pankkitilille. Tilisiirron yhteydessä maksun viestiosaan tulee täyttää merkitsijän nimi, henkilö- tai y-tunnus ja puhelinnumero. Maksun vastaanottaja on GRIT Rahastoyhtiö Oy.

 

Bank ​IBAN
​Nordea FI43 1805 3000 0057 50​

 

PALKKIOT A-OSUUS B-OSUUS C-OSUUS D-OSUUS ​E-OSUUS***
​Vähimmäismerkintä ​20 000 ​100 000 ​500 000 ​1 500 000 300 000​
​Merkintäpalkkio ​3% ​2% ​1% ​0% 1.5%​
​Lunastuspalkkio ​1% 1%​ ​0% ​0% 0.5%​
​Hallinnointipalkkio* ​3% ​2.50% ​1.80% ​1.50% 2%​
​Tuottosidonnainen palkkio** ​20% ​20% ​20% ​20% 20%​
​ISIN-KOODIT ​FI4000014386 ​FI4000014394 ​FI4000014402 ​FI4000014410 FI4000024724​

* Josta rahastoyhtiölle maksettava palkkio vähintään 0,3 %

** Lasketaan high watermark menetelmällä (palkkio maksetaan vain todellisesta bruttotuotosta)

*** E-osuudet ovat muista rahasto-osuuksista poiketen tuotto-osuuksia. Tuotto-osuuksien osalta rahastoyhtiön varsinainen yhtiökokous päättää vuotuisen tuoton jakamisesta. Tuotonjaossa pyritään tasaisuuteen eikä tuotonjako siten ole sidottu rahaston viimeksi päättyneen tai aikaisempien tilikausien tulokseen. Tuotto-osuuksille maksettu tuotto vähennetään tuotto-osuuksille laskettavasta rahaston pääomasta. Tuotonjako vaikuttaa näin ollen vähentävästi tuotto-osuuden arvoon, ja tuotto-osuuden arvo saattaa tuotonjaon seurauksena laskea alle sen merkintähinnan.

Avaintietoesite, rahastoesite, puolivuosikatsaus ja vuosikatsaus

Avaintietoesite (KIID) Freedom A-D 17DEC2018

Avaintietoesite (KIID) Freedom E 17DEC2018

Rahastoesite Freedom 17DEC2018

Säännöt Freedom 27NOV2018

Puolivuotiskatsaus Estlander & Partners Rahastoyhtiö 2018

Vuosikatsaus Estlander Partners Rahastoyhtiö FIN 2017

 

Rahasto-osuuksien lunastaminen

Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Freedomin rahasto-osuuksia voidaan lunastaa jokaisena pankkipäivänä. Lunastustoimeksianto annetaan lähettämällä GRIT Rahastoyhtiö Oy:lle täytetty lunastuslomake ja mahdollinen osuustodistus siten, että ne ovat perillä rahastoyhtiössä viimeistään kello 23:59 lunastuspäivää edeltävänä päivänä.

Lunastuskurssi määräytyy lunastuspäivän arvon mukaan.Lunastuspyyntö voidaan peruuttaa ainoastaan rahastoyhtiön suostumuksella. Lunastusmaksu suoritetaan viimeistään viisi (5) pankkipäivää lunastuspäivästä, ellei asiakkaan kanssa toisin sovita.

Lunastuslomake 05DEC2018

 

Dynamic

Ohjeita rahastomerkintään

Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Dynamic osuuksia voi merkitä jokaisena pankkipäivänä lähettämällä GRIT Rahastoyhtiö Oy:lle täytetty merkintälomake liitteineen ja siirtämällä koko merkintäsumma jollekin rahaston pankkitilille. Merkintälomakkeen on oltava perillä rahastoyhtiössä ja merkintäsumma kirjattu rahaston pankkitilillä viimeistään kello 23:59 merkintäpäivää edeltävänä päivänä.

Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Dynamic sulautuu Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Glacies -rahastoon. Finanssivalvonta on myöntänyt luvan 4.1.2019 sulautumisen täytäntöönpanolle. Sulautuminen toteutetaan 26.2.2019.

Merkintäkurssi määräytyy merkintäpäivän arvon mukaan. Merkintäajan jälkeen tehdyt merkinnät toteutetaan seuraavana pankkipäivänä toteuttamispäivän arvon mukaan.

Merkintälomake on saatavissa pdf-muodossa täältä:

Merkintälomake yksityishenkilö 12DEC2018

Merkintälomake yhteisö 12DEC2018

Merkintälomakkeen liitteet

Henkilöasiakas: kopio henkilöllisyystodistuksesta, joka voi olla voimassa oleva passi, ajokortti tai poliisin 1.3.1999 jälkeen myöntämästä henkilökortista tai kuvallisesta Kela-kortista.

Oikeushenkilö: a) kopio kaupparekisteriotteesta tai vastaavasta rekisteröintitodistuksesta, b) kopio oikeushenkilön puolesta toimivan luonnollisen henkilön henkilöllisyystodistuksesta (kuten henkilöasiakkaan osalta) ja c) kopio valtuutusta osoittavasta asiakirjasta (esim. hallituksen pöytäkirjasta tai valtakirjasta).

Merkintälomakkeen toimittaminen

Merkintälomakkeen ja sen liitteet voi toimittaa rahastoyhtiölle:

 • Sähköpostilla (skannattuina): fundadmin(at)gritfundservices.fi
 • Faksilla: 020 7613 345
 • Postitse:
  GRIT Rahastoyhtiö Oy
  Rahastomerkinnät
  Alatori 1 A
  65100 VAASA

Merkintäsumman maksaminen

Merkintäsumman voi maksaa allaolevalle pankkitilille. Tilisiirron yhteydessä maksun viestiosaan tulee täyttää merkitsijän nimi, henkilö- tai y-tunnus ja puhelinnumero. Maksun vastaanottaja on GRIT Rahastoyhtiö Oy.

Pankki IBAN​
Nordea  FI88 1740 3000 0044 39


PALKKIOT JA ISIN-KOODIT

Salkkua hoitaa kahdeksan sijoitusalan ammattilaista, joilla on yli 100 vuoden yhteenlaskettu kokemus salkunhoidosta. Kaikki tuotot, jotka esiintyvät kotisivuillamme ovat tuottoja palkkioiden jälkeen.

PALKKIOT ​A-osuus ​B-osuus ​C-osuus
​Vähimmäismerkintä ​20 000 ​100 000 ​1 000 000
​Merkintäpalkkio ​2,5 % ​1,5 % ​0 %
​Lunastuspalkkio ​1 % 1 %​ ​0 %
Vuosittainen ​hallinnointipalkkio* ​1,9 % ​1,4 % ​0,9 %
​ISIN-koodit ​FI4000088141 ​FI4000088158 ​FI4000088166

* Josta rahastoyhtiölle maksettava palkkio vähintään 0,3 %

Avaintietoesite, rahastoesite, puolivuosikatsaus ja vuosikatsaus

Avaintietoesite (KIID) Dynamic 26MAR2018

Estlander Partners Rahastoesite 25MAY2018

Vuosikatsaus Estlander Partners Rahastoyhtiö FIN 2017

Puolivuotiskatsaus Estlander & Partners Rahastoyhtiö 2018

Rahasto-osuuksien lunastaminen

Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Dynamicin rahasto-osuuksia voidaan lunastaa jokaisena pankkipäivänä. Lunastustoimeksianto annetaan lähettämällä GRIT Rahastoyhtiö Oy:lle täytetty lunastuslomake ja mahdollinen osuustodistus siten, että ne ovat perillä rahastoyhtiössä viimeistään kello 23:59 lunastuspäivää edeltävänä päivänä.

Lunastuskurssi määräytyy lunastuspäivän arvon mukaan.Lunastuspyyntö voidaan peruuttaa ainoastaan rahastoyhtiön suostumuksella. Lunastusmaksu suoritetaan viimeistään viisi (5) pankkipäivää lunastuspäivästä, ellei asiakkaan kanssa toisin sovita.

Lunastuslomake 05DEC2018

 

Trend Index (EPTRENDINDEX.COM)

 

 

Presto

Ohjeita rahastomerkintään

Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Preston osuuksia voi merkitä jokaisena pankkipäivänä lähettämällä GRIT Rahastoyhtiö Oy:lle täytetty merkintälomake liitteineen ja siirtämällä koko merkintäsumma jollekin rahaston pankkitilille. Merkintälomakkeen on oltava perillä rahastoyhtiössä ja merkintäsumma kirjattu rahaston pankkitilillä viimeistään kello 23:59 merkintäpäivää edeltävänä päivänä.

Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Presto sulautuu Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Glacies -rahastoon. Finanssivalvonta on myöntänyt luvan 4.1.2019 sulautumisen täytäntöönpanolle. Sulautuminen toteutetaan 26.2.2019.

Merkintäkurssi määräytyy merkintäpäivän arvon mukaan. Merkintäajan jälkeen tehdyt merkinnät toteutetaan seuraavana pankkipäivänä toteuttamispäivän arvon mukaan.

Merkintälomake on saatavissa pdf-muodossa täältä:

Merkintälomake yksityishenkilö 12DEC2018

Merkintälomake yhteisö 12DEC2018

 

Merkintälomakkeen liitteet

Henkilöasiakas: kopio henkilöllisyystodistuksesta, joka voi olla voimassa oleva passi, ajokortti tai poliisin 1.3.1999 jälkeen myöntämästä henkilökortista tai kuvallisesta Kela-kortista.

Oikeushenkilö: a) kopio kaupparekisteriotteesta tai vastaavasta rekisteröintitodistuksesta, b) kopio oikeushenkilön puolesta toimivan luonnollisen henkilön henkilöllisyystodistuksesta (kuten henkilöasiakkaan osalta) ja c) kopio valtuutusta osoittavasta asiakirjasta (esim. hallituksen pöytäkirjasta tai valtakirjasta).

Merkintälomakkeen toimittaminen

Merkintälomakkeen ja sen liitteet voi toimittaa rahastoyhtiölle:

 • Sähköpostilla (skannattuina): fundadmin(at)gritfundservices.fi
 • Faksilla: 020 7613 345
 • Postitse:
  GRIT Rahastoyhtiö Oy
  Rahastomerkinnät
  Alatori 1 A
  65100 VAASA

Merkintäsumman maksaminen

Merkintäsumman voi maksaa allaolevalle pankkitilille. Tilisiirron yhteydessä maksun viestiosaan tulee täyttää merkitsijän nimi, henkilö- tai y-tunnus ja puhelinnumero. Maksun vastaanottaja on GRIT Rahastoyhtiö Oy.

Pankki Tilinumero IBAN​ SWIFT/BIC​
Nordea 180530-686​ FI98 1805 3000 0006 86​ NDEAFIHH​

PALKKIOT JA ISIN-KOODIT

Salkkua hoitaa kahdeksan sijoitusalan ammattilaista, joilla on yli 100 vuoden yhteenlaskettu kokemus salkunhoidosta. Kaikki tuotot, jotka esiintyvät kotisivuillamme ovat tuottoja palkkioiden jälkeen.

Rahastolla on neljä osuussarjaa (C, D, E ja F).

PALKKIOT D-OSUUS E-OSUUS C-OSUUS​ F-OSUUS​
Vähimmäismerkintä​ 20 000 200 000​ ​500 000 ​1 500 000
Merkintäpalkkio​ 2,5 % 1,75 %​ 1,0 %​ 0,0 %​
Lunastuspalkkio​ 1,0 % 1,0 %​ 0,0 %​ 0,0 %​
Hallinnointipalkkio/vuosi 2,75 % 2,25 %​ ​ 2,0 % 1,5 %​
Tuottosidonnainen palkkio**​​ 20 %​ 20 %​ ​ 20 % 20 %​
​ISIN-koodI FI4000071139 FI4000071147​ FI0008810544​ FI400071154​

 

* Josta rahastoyhtiölle maksettava palkkio vähintään 0,3 %
** Lasketaan high watermark menetelmällä (palkkio maksetaan vain todellisesta bruttotuotosta)

Avaintietoesite, rahastoesite, puolivuosikatsaus ja vuosikatsaus

Avaintietoesite (KIID) Presto 15JAN2019

Rahastoesite Estlander Partners Presto 21JAN2019

Vuosikatsaus Estlander Partners Rahastoyhtiö FIN 2017

Puolivuotiskatsaus Estlander & Partners Rahastoyhtiö 2018

 

Rahasto-osuuksien lunastaminen

Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Preston rahasto-osuuksia voidaan lunastaa jokaisena pankkipäivänä. Lunastustoimeksianto annetaan lähettämällä GRIT Rahastoyhtiö Oy:lle täytetty lunastuslomake ja mahdollinen osuustodistus siten, että ne ovat perillä rahastoyhtiössä viimeistään kello 23:59 lunastuspäivää edeltävänä päivänä.

Lunastuskurssi määräytyy lunastuspäivän arvon mukaan.Lunastuspyyntö voidaan peruuttaa ainoastaan rahastoyhtiön suostumuksella. Lunastusmaksu suoritetaan viimeistään viisi (5) pankkipäivää lunastuspäivästä, ellei asiakkaan kanssa toisin sovita.

Voit ottaa yhteyttä rahastoyhtiöön, mikäli ilmenee kysyttävää rahaston lunastamisesta.

Lunastuslomake 05DEC2018

 

Glacies

Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Glacies on perustettu 7.5.2018. Rahaston toiminta alkaa, kun Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Presto ja Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Dynamic sulautuvat Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Glacies -rahastoon. Finanssivalvonta on myöntänyt luvan 4.1.2019 sulautumisen täytäntöönpanolle. Sulautuminen toteutetaan 26.2.2019. Rahaston toiminta alkaa vasta sulautumisen touteutumisen yhteydessä aikaisintaan 26.2.2019.

Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on allokoida varoja erilaisiin systemaattisesti hoidettuihin riskipreemio-strategioihin, jotka sijoittavat eri omaisuusluokkiin tavoitellen tasaista tuottoa pitkällä aikavälillä. Sijoitustoimintaa harjoitetaan pääasiallisesti johdannaisinstrumenteilla.

Ohjeita rahastomerkintään

Rahaston toiminta alkaa vasta sulautumisen touteutumisen yhteydessä aikaisintaan 26.2.2019.

Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Glacies osuuksia voi merkitä jokaisena pankkipäivänä lähettämällä GRIT Rahastoyhtiö Oy:lle täytetty merkintälomake liitteineen ja siirtämällä koko merkintäsumma jollekin rahaston pankkitilille. Merkintälomakkeen on oltava perillä rahastoyhtiössä ja merkintäsumma kirjattu rahaston pankkitilillä viimeistään kello 23:59 merkintäpäivää edeltävänä päivänä.

Merkintäkurssi määräytyy merkintäpäivän arvon mukaan. Merkintäajan jälkeen tehdyt merkinnät toteutetaan seuraavana pankkipäivänä toteuttamispäivän arvon mukaan.

Merkintälomake on saatavissa pdf-muodossa täältä:

Merkintälomake yksityishenkilö 12DEC2018

Merkintälomake yhteisö 12DEC2018

 

Merkintälomakkeen liitteet

Henkilöasiakas: kopio henkilöllisyystodistuksesta, joka voi olla voimassa oleva passi, ajokortti tai poliisin 1.3.1999 jälkeen myöntämästä henkilökortista tai kuvallisesta Kela-kortista.

Oikeushenkilö: a) kopio kaupparekisteriotteesta tai vastaavasta rekisteröintitodistuksesta, b) kopio oikeushenkilön puolesta toimivan luonnollisen henkilön henkilöllisyystodistuksesta (kuten henkilöasiakkaan osalta) ja c) kopio valtuutusta osoittavasta asiakirjasta (esim. hallituksen pöytäkirjasta tai valtakirjasta).

 

Merkintälomakkeen toimittaminen

Merkintälomakkeen ja sen liitteet voi toimittaa rahastoyhtiölle:

 • Sähköpostilla (skannattuina): fundadmin(at)gritfundservices.fi
 • Faksilla: 020 7613 345
 • Postitse:
  GRIT Rahastoyhtiö Oy
  Rahastomerkinnät
  Alatori 1 A
  65100 VAASA

Merkintäsumman maksaminen

Merkintäsumman voi maksaa alla olevalle pankkitilille. Tilisiirron yhteydessä maksun viestiosaan tulee täyttää merkitsijän nimi, henkilö- tai y-tunnus ja puhelinnumero. Maksun vastaanottaja on GRIT Rahastoyhtiö Oy.

Pankki IBAN​
Nordea  FI39 1318 3000 1068 97

 

PALKKIOT JA ISIN-KOODIT

PALKKIOT A-osuus
Vähimmäismerkintä EUR 100 000
Sääntöjen mukainen merkintä-/ lunastuspalkkio enintään (%) 3,00/-
Merkintäpalkkio 0 %
Lunastuspalkkio 0 %
Vuosittainen hallinnointipalkkio*1 1,2 %
Tuottosidonnainen palkkio *2 10 %
ISIN-koodi FI4000322334

*1 Sisältää sekä rahastoyhtiön että salkunhoitajan palkkion. Hallinnointipalkkio on kuitenkin aina vähintään rahastoyhtiön hallituksen kulloinkin vahvistama vähimmäismäärä.

*2 Rahaston varoista maksetaan omaisuudenhoitajalle lisäksi tuottosidonnaista palkkiota. Tuottosidonnainen palkkio määrä on enintään 10 % rahaston tuotosta. Tuottosidonnainen palkkio lasketaan rahasto-osuussarjoittain High Watermark -periaatetta soveltaen, ja se laskutetaan kuukausittain jälkikäteen. Tuottosidonnaisen palkkion määrä lasketaan rahasto-osuuden arvonnoususta kaikkien muiden kulujen vähentämisen jälkeen. Kunkin laskentakerran alkuarvona käytetään rahasto-osuuden korkeinta julkistettua arvopäivän arvoa. Jos jollain laskentakerralla rahasto-osuuden uusi arvo ei ylitä näin määriteltyä alkuarvoa, ei tuottosidonnaista palkkiota voida veloittaa.

 

Avaintietoesite, rahastoesite, puolivuotiskatsaus ja vuosikatsaus

Avaintietoesite (KIID) Glacies 10JAN2019

Rahastoesite Estlander Partners Glacies 10JAN2019

Säännöt Estlander Partners Glacies 30.11.2018

 

Rahasto-osuuksien lunastaminen

Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Glacies:n rahasto-osuuksia voidaan lunastaa jokaisena pankkipäivänä. Lunastustoimeksianto annetaan lähettämällä GRIT Rahastoyhtiö Oy:lle täytetty lunastuslomake ja mahdollinen osuustodistus siten, että ne ovat perillä rahastoyhtiössä viimeistään kello 23:59 lunastuspäivää edeltävänä päivänä.

Lunastuskurssi määräytyy lunastuspäivän arvon mukaan. Lunastuspyyntö voidaan peruuttaa ainoastaan rahastoyhtiön suostumuksella. Lunastusmaksu suoritetaan viimeistään viisi (5) pankkipäivää lunastuspäivästä, ellei asiakkaan kanssa toisin sovita.

Lunastuslomake 05DEC2018