FI | SWE | DE | EN | USA

GLOBAL KAPITAL-FÖRVALTNING SEDAN 1991

ESTLANDER & PARTNERS DYNAMIC

Specialplaceringsfond Estlander & Partners Dynamic är till sin natur en förmögenhetsförvaltningsfond, vars syfte är att erbjuda placerare förmögenhetsförvaltning i fondformat. Fonden lämpar sig för placerare som vill utnyttja de avkastningsmöjligheter som de globala aktie- och räntemarknaderna erbjuder.

ESTLANDER & PARTNERS FREEDOM

Specialplaceringsfond Estlander & Partners Freedom lämpar sig för dig, som vill förbättra avkastningen av din placeringsportfölj, minska den totala risk som hänför sig till en traditionell värdepappersportfölj och sprida en del av din förmögenhet på alternativa placeringar samtidigt som du värdesätter finländskt kunnande.

ESTLANDER & PARTNERS PRESTO

Specialplaceringsfond Estlander & Partners Presto passar för dig som vill förbättra avkastningen för din placeringsportfölj även under osäkra tider. Du vill diversifiera dina placeringar och minska portföljens helhetsrisk samtidigt som du värdesätter finländskt kunnande.

ESTLANDER & PARTNERS RESOURCES

Estlander & Partners Resources är en specialplaceringsfond vars målsättning är en bättre avkastning än råvaruindex. Fonden förbättrar avkastningen bl.a. genom maximering av roll-yield samt en aktiv riskhantering.

Estlander & Partners

Estlander & Partners är en av Finlands framgångsrikaste och äldsta kapitalförvaltare. I 25 års tid har vi förvaltat våra kunders tillgångar och våra strategier har en lika lång avkastningshistorik.

Våra kunder består av banker och institutionella placerare, men också privatplacerare har möjlighet att dra nytta av våra tjänster.

Läs mer