Aktuellt

MEDDELANDE TILL ANDELSÄGARNA 17.12.2018

MEDDELANDE TILL ANDELSÄGARNA

17.12.2018

 

Ändring av stadgarna i specialplaceringsfonderna Estlander & Partners Freedom, Presto, Dynamic och Resources

Specialplaceringsfonderna Estlander & Partners Freedom, Presto, Dynamic och Resources förvaltas av GRIT Fondbolag Ab (tidigare Estlander & Partners Fondbolag Ab). Fondbolagets styrelse har 27.11.2018 beslutat om en precisering av fondstadgarna. Ändringarna är av teknisk natur.

Ändringarna är i korthet följande:

Ändringarna av stadgarna träder i kraft 21.1.2019. De ändrade stadgarna finns tillgängliga hos fondbolaget.

Vid frågor om ändringarna av stadgarna kan ni kontakta oss per e-post på fundadmin@gritfundservices.fi eller per telefon på 020 7613 350.

 

GRIT Fondbolag Ab