Estlander & Partners

Estlander & Partners är en solid finländsk kapitalförvaltare, som erbjuder sina kunder tillgång till de globala placeringsmarknaderna. I 25 års tid har vi förvaltat våra kunders tillgångar och våra strategier har en lika lång avkastningshistorik. Våra kunder består av banker och institutionella placerare, men också privatplacerare och företag har möjlighet att dra nytta av våra tjänster.

Vad är det som gör Estlander & Partners så unikt?

Våra placeringsstrategier baserar sig på systematiskt utnyttjande av prisrörelser via en väl diversifierad placeringsportfölj. Vi placerar globalt i fyra tillgångsklasser – aktier, räntor, råvaror och valutor. Vi erbjuder placeraren möjlighet till en högre förväntad avkastning till lägre risk, då Estlander & Partners placeringslösningar är en del av totalportföljen.

INFO OM ESTLANDER & PARTNERS

Estlander & Partners är en finländsk förmögenhetsförvaltare med rötter som går tillbaka ända till 1991. Målsättningen är att erbjuda våra kunder placeringslösningar som uppvisar bästa möjliga avkastning-riskförhållande.

Estlander & Partners Ab har kontor i Helsingfors, Vasa och München.Vi har ett portföljförvaltateam på 8 personer med gedigen erfarenhet inom branschen och en stark akademisk bakgrund. I teamet ingår doktorer inom ekonomi, matematik och teknik. De centrala byggstenarna i vår verksamhet och kärnan i vår företagskultur är en kontinuerlig produktutveckling och en effektiv riskhantering.

I Finland övervakas verksamheten av Finansinspektionen. Vi är också medlemmar av NFA (National Futures Association) i USA.​