Företagets värden

Vi har valt fyra kärnvärden som inspirerar oss och hjälper oss att uppnå vår mission och vision. Hela teamet har deltagit genom att definiera sina personliga värden, med målsättningen att uppnå en situation där våra personliga värden och företagets värden stämmer överens med varandra. På det här sättet vill vi upprätthålla motivation och lojalitet inom teamet, vilket i sin tur bidrar till gott resultat och framgång för kunden.

Kundens framgång

Vårt mål är att hjälpa våra kunder att uppnå förstklassig placeringsframgång och sinnesfrid när det gäller hantering av placeringsrisker. Våra produkter bör vara av bästa möjliga kvalitet, generera god avkastning över hela investeringscykeln samt fungera som diversifiering i kundernas portföljer och därmed göra dem mer effektiva. Vi vill förstå och tillfredställa våra kunders individuella behov och strävar mot detta mål med hjälp av personlig kundservice. Vi vill att kunderna ska förstå vad vi gör, och därför är vi gärna i kontakt med våra kunder samt öppna för möjliga frågor.

Arbetstagaren i fokus

Vi är ett team som samarbetar för att uppnå vår gemensamma vision. Vi ser vårt arbete som ett tillfälle att växa både professionellt och som människor. Att ta och ge ansvar är en viktig del av denna process. Vi respekterar varandra och ger varandra erkännande för det arbete vi utför. Genom att vara entusiastiska i vårt arbete inspirerar vi också varandra. För oss är det självklart att vi hjälper varandra när det behövs. I vårt arbete strävar vi efter att upprätthålla högsta möjliga professionalla standard, samtidigt som vi förstår att arbetet känns roligt då vi uppskattar och inspirerar varandra.

Klarhet

För oss betyder klarhet att vi är transparenta och ärliga i det vi gör. Förtroende för och inom organisationen bygger på att vara tydlig när det gäller vad vi gör samt varför och hur vi gör vårt arbete. Ett starkt förtroende är essentiellt för en sund organisation. Vi uppskattar ett tydligt och transparent budskap både internt och externt och värderar autenticitet och integritet i vår kommunikation. Vi anser klar kommunikation vara en självklar och naturlig del av vår vardag och inte något som man skall vara tvungen att be om.

Ansvarsskyldighet

För oss handlar ansvarsskyldighet om ansvar och pålitlighet gentemot kunder och övriga intressenter. Vi är stolta över att kunna leva upp till våra löften. Ifall det skulle visa sig vara omöjligt att uppfylla våra löften, ser vi till att informera den andra parten i god tid om detta. Detta är lika viktigt oberoende om det gäller interna eller externa förhållanden. Genom att vara noggranna och exakta i vårt dagliga arbete ser vi till att företaget håller sin plats bland de främsta inom sin bransch. Vi är öppna för nya utmaningar, överväger noggrant nya möjligheter och tar ansvar för de beslut vi fattar eller låter bli att fatta.