INBJUDAN TILL FONDANDELSÄGARSTÄMMA

INBJUDAN TILL FONDANDELSÄGARSTÄMMA

 

Ordinarie fondandelsägarstämma för specialplaceringsfonderna Estlander & Partners Commodity, Dynamic, Freedom, Alpa Trend, Alpha Trend 3x och Presto hålls torsdag 20.4.2017 kl. 14.00 i Estlander & Partners Fondbolag Abs utrymmen vid Nedre torget 1 A 65100 Vasa.

 

Under fondandelsägarstämman behandlas i fondens stadgar 4§ nämnda ämnen. Fondandelsägare, som anmält sitt deltagande till fondbolaget senast måndag 17.4.2016 kl. 16.00 per e-post: info@estlanderpartners.com, per telefon 020 7613 300 eller via fax 06-318 0606, har rätt att delta i fondandelsägarstämman. Representanter bör uppvisa daterad och undertecknad fullmakt.

 

Estlander & Partners Fondbolag Ab

 

Styrelsen