Inbjudan till Fondandelsägarstämma

INBJUDAN TILL ORDINARIE FONDANDELSÄGARSTÄMMA

Ordinarie fondandelsägarstämma för de av Estlander & Partners Fondbolag Ab administrerade, i Finland registrerade fonderna hålls tisdagen 24.4.2018 kl. 14.00 på Estlander & Partners Fondbolag Ab:s kontor på adressen Nedre torget 1 A, 65100 Vasa.

På fondandelsägarstämman behandlas de ärenden som nämns i 4 § i fondernas stadgar.

Rätt at delta i fondandelsägarstämman har en fondandelsägare, som anmält sitt deltagande till fondbolaget senast fredagen 20.4.2018 kl. 16.00 per e-post: info@estlanderpartners.com eller per telefon 020 7613 300. Ombud bör uppvisa daterad och undertecknad fullmakt.

Estlander & Partners Fondbolag Ab

Styrelsen