MEDDELANDE TILL ANDELSÄGARNA 17.12.2018

MEDDELANDE TILL ANDELSÄGARNA

17.12.2018

 

Ändring av stadgarna i specialplaceringsfonderna Estlander & Partners Freedom, Presto, Dynamic och Resources

Specialplaceringsfonderna Estlander & Partners Freedom, Presto, Dynamic och Resources förvaltas av GRIT Fondbolag Ab (tidigare Estlander & Partners Fondbolag Ab). Fondbolagets styrelse har 27.11.2018 beslutat om en precisering av fondstadgarna. Ändringarna är av teknisk natur.

Ändringarna är i korthet följande:

  • Fondbolagets slopar gemensamma fondstadgar och tillämpar framöver helt fondspecifika stadgar.
  • Stadgarna har uppdaterats med fondbolagets nya namn med anledning av fondbolagets namnändring.
  • Sättet för publicering av fondandelarnas värde och delgivning har förenhetligats.
  • Framöver kommer delgivning till andelsägarna att primärt ske per e-post eller genom att publicera ett meddelande på fondbolagets hemsida gritfundservices.fi. Delgivning anses ha skett dagen då meddelandet publicerades.

Ändringarna av stadgarna träder i kraft 21.1.2019. De ändrade stadgarna finns tillgängliga hos fondbolaget.

Vid frågor om ändringarna av stadgarna kan ni kontakta oss per e-post på fundadmin@gritfundservices.fi eller per telefon på 020 7613 350.

 

GRIT Fondbolag Ab