​Våra placeringsprodukter

SE VÅR KAPITALFÖRVALTNINGS 25 ÅRS REALISERADE HISTORISKA AVKASTNING HÄR

Estlander & Partners Dynamic

Specialplaceringsfond, som utnyttjar avkastningsmöjligheterna på de globala aktie- och räntemarknaderna.

Läs mer

Estlander & Partners Freedom

Specialplaceringsfond, som i sin handel använder en diversifierad strategi där både korta, medellånga och långa pristrender utnyttjas.

Läs mer

Estlander & Partners Presto

Specialplaceringsfond, som i sin handel utnyttjar enbart mycket korta pristrender.

Läs mer

Estlander & Partners Resources

Läs mer