Estlander & Partners Presto

Specialplaceringsfond Estlander & Partners Presto passar för dig som vill förbättra avkastningen för din placeringsportfölj även under osäkra tider. Du vill diversifiera dina placeringar och minska portföljens helhetsrisk samtidigt som du värdesätter finländskt kunnande.

SE VÅR KAPITALFÖRVALTNINGS REALISERADE AVKASTNINGSHISTORIK HÄR

Fonden har daglig likviditet, vilket innebär att fondandelar kan tecknas och lösas in varje bankdag.​

En diversifierad placeringsstrategi, som utnyttjar enbart korta pristrender (fr.o.m. 1.10.2013).
Fondandelar kan tecknas och lösas in varje bankdag.
Fondens verksamhet påbörjades 14.3.2006.
Som fondbolag fungerar GRIT Fondbolag Ab och som förmögenhetsförvaltare Estlander & Partners Ab.
Närmare uppgifter om fonden, placeringsstrategin och riskprofilen framgår ur fondprospektet. Fondprospektet, faktabladet samt fondens stadgar finns tillgängliga under rubriken “Teckning och inlösen” i menyn till vänster.

Vänligen notera att fonden inte är registrerad för marknadsföring till icke-professionella placerare i Sverige och följdaktligen är de fondspecifika sidorna inte riktade till eller avsedda för dylika placerare.

FONDENS VÄRDE

FONDENS ESTIMERADE VÄRDE

Vi publicerar det estimerade värdet följande vardag efter kl. 14.00.

HISTORISKT AVKASTNING

'