Vår kapitalförvaltning

Systematisk förmögenhetsförvaltning med strikt riskhantering ger bra avkastning och trygghet

Estlander & Partners är en erfaren finländsk förmögenhetsförvaltare som erbjuder global kapitalförvaltning. Vår kapitalförvaltning har en avkastningshistorik som sträcker sig ända till 1991.Vi tror på äkta diversifiering genom allokering till produkter som är sinsemellan okorrelerade. Vi är specialiserade på förvaltning och utveckling av systematiska och automatiserade tradingsstrategier. Portföljförvaltarteamet består av åtta erfarna personer.

Vi drar nytta av marknadernas prisrörelser genom en väl diversifierad placeringsportfölj. Placeringarna görs globalt i fyra tillgångsklasser – valutor, aktier, räntor och börsnoterade råvaror. Den breda diversifieringen och de mångsidiga marknaderna gör det möjligt för vår förmögenhetsförvaltning att finna de för tillfället bästa pristrenderna på marknaderna. Kontinuerlig produktutveckling och strikt riskhantering är nyckeln till vår framgång och en garanti för kontinuitet.

Freedom-strategin* har i genomsnitt avkastat 10% p.a. (12/2016), klart bättre än Dow Jones Credit Suisse-trendföljarindex**.

Kontakta oss ❱

Freedom-strategin* och jämförelseindex

Freedom-strategin per 1/2018, DJCS per 1/2018. Källa: Estlander & Partners, och Bloomberg.

Avkastning även under kristider med börsnedgång

Källa: Estlander & Partners och Bloomberg

 

 

 

*Den historiska avkastningen avser fram t.o.m. 07/2010 en realiserad, riskvägd (50/50) avkastning för Alpha Trend- och Global XL-strategierna och fr.o.m. 08/2010 avkastning beräknad på verklig handel med Freedom-strategin med ett förvaltningsarvode på 1,75% per år och ett avkastningsbundet arvode på 20%. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat.

**Dow Jones Credit Suisse Managed Futures Index