Avkastning och trygghet

Traditionella tillgångsklasser (aktier och räntor) utgör fortfarande grunden vid konstruktionen av en effektiv och långsiktigt avkastande förmögenhetsförvaltningshelhet. Av erfarenhet kan dock konstateras att en placeringsportfölj med endast dessa två förmögenhetsslag är mycket riskfylld och sårbar under ekonomiska kristider.

För att uppnå en effektiv förmögenhetsförvaltningshelhet, bör man hitta komplement till aktier och räntor som tillför en verklig diversifiering som minskar portföljens totalrisk utan att minska på avkastningsförväntningarna. Verklig diversifiering tillförs av placeringsstrategier som har en mycket låg samvariation med traditionella placeringar. Nollkorrelation eller en korrelation nära noll eftersträvas. Estlander & Partners Freedom är ett utmärkt exempel på en sådan placeringsstrategi.

 

Avkastning även under kristider med börsnedgång

Källa: Estlander & Partners och Bloomberg

Freedom-strategin* ger ett fungerande skydd även under osäkra tider.

 

*Den historiska avkastningen avser fram t.o.m. 07/2010 en realiserad, riskvägd (50/50) avkastning för Alpha Trend- och Global XL-strategierna och fr.o.m. 08/2010 avkastning beräknad på verklig handel med Freedom-strategin med ett förvaltningsarvode på 1,75% per år och ett avkastningsbundet arvode på 20%. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat.