Riskhantering

För att kunna erbjuda hög långsiktig avkastning på marknader med kraftiga rörelser, bör kapitalförvaltaren framför allt ombesörja en fungerande riskhantering och en genomskinlig ”corporate governance”-helhet. All placeringsverksamhet innehåller risker och det är vår uppgift som förmögenhetsförvaltare att med en transparent verksamhet eftersträva en så effektiv riskhantering som möjligt.

Hos oss på Estlander & Partners ligger identifiering och definition av risker samt en disciplinerad riskhantering i fokus i vårt dagliga arbete. En riskorienterad ansats i placeringsverksamheten möjliggör att de placeringsobjekt med bästa avkastning/risk-förhållande väljs och att maxrisken bestäms innan varje enskild position tas.

Med en brett diversifierad placeringsportfölj eftersträvar vi en tillräcklig och verklig riskspridning. Vi placerar i flera tillgångsklasser på de mest likvida och transparenta marknaderna globalt.

Företagets Risk Manager övervakar placeringsportföljens positioner och dess handel. Beslutsprocessens kritiska skeden kontrolleras och verifieras, och resultaten rapporteras regelbundet. Resultaten för placeringsportföljens stresstest och de olika strategiernas risktal utarbetas och rapporteras dagligen. Även enskilda positioners värdeberäkning fastställs dagligen.

Kundmedel hålls på vederbörligt sätt separat från företagets egna medel och vi väljer våra samarbetspartners omsorgsfullt bland de pålitligaste instituten. Likvida medel förvaltas effektivt och tryggt.