Varainhoitomme

Systemaattista, tuottavaa varainhoitoa tiukalla riskienhallinnalla

Estlander & Partners on globaalia varainhoitoa tarjoava, kokenut suomalainen varainhoitaja. Olemme yksi Euroopan vanhimmista trendienseuraajista ja varainhoitomme historiallinen toteutunut tuotto ulottuu vuoteen 1991. Uskomme vahvaan hajautukseen allokoimalla tuotteisiin, jotka eivät korreloi keskenään. Olemme erikoistuneet systemaattisten ja automaattisten kaupankäyntistrategioiden hallinnointiin ja kehittämiseen. Varojamme hoitaa kahdeksan hengen salkunhoitotiimi.

Sijoitamme maailmanlaajuisesti neljään omaisuusluokkaan, eli korot, osakkeet, valuutat ja hyödykkeet. Monipuoliset markkinat tarjoavat varainhoidollemme erinomaisen mahdollisuuden löytää parhaat senhetkiset markkinatrendit. Jatkuva tuotekehitys ja tiukka riskienhallinta ovat jatkuvan menestyksemme takeena.

Freedom-strategia* on edellisen 27 vuoden aikana tuottanut keskimäärin 10% (1/2018), selvästi paremmin kuin Dow Jones Credit Suisse -Trendienseuraaja-indeksi**

Ota yhteyttä ❱

Freedom-strategia* ja vertailuindeksi

Freedom-strategia per 1/2018. DJCS per 1/2018. Lähde: Estlander & Partners, ja Bloomberg.

Tuottoa ja turvaa myös kriiseissä

Lähde: Estlander & Partners ja Bloomberg

 

”Tarjoamme asiakkaillemme tehokkaita sijoitusratkaisuja, joissa hyödynnämme osaamistamme ja pitkäaikaista kokemustamme systemaattisten sijoitusstrategioiden toteuttamisessa. Niin kauan kun meillä ihmisillä on tunteita, vaikuttavat ne sijoituspäätöksiin. Riskienhallinnan kannalta on ehdottoman tärkeää, että päätöksentekoon ei vaikuta salkunhoitajan omat tunteet. Kaikki sijoitustuotteemme perustuvat yli 25 vuoden aikana implementoituun ja edelleen kehitettyyn systemaattiseen riskienhallintaan.” Kertoo hallituksen puheenjohtaja Martin Estlander.

”Estlander&Partnersin sijoitusratkaisujen on oltava aina niin laadukkaita, että keskeisimmät instituutiot- ja ammattisijoittajat sijoittavat niihin. Sijoitusratkaisujen tarjoaminen rahastomuodossa mahdollistaa sen, että voimme tarjota palveluitamme myös yksityissijoittajille.” Tiivistää toimitusjohtaja Jesper Nyberg.

*Historiallinen tuotto tarkoittaa 07/2010 saakka Alpha Trend – ja Global XL –strategioiden todellista toteutunutta, riskikorjattua (50/50) tuottoa ja 08/2010 lähtien todellista tuottoa Freedom-strategialla käydyn kaupankäynnin perusteella laskettuna 1,75 %:n vuosittaisella hallinnointipalkkiolla ja 20 % tuottosidonnaisella palkkiolla, mikä vastaa asiakkaidemme maksamia keskimääräisiä palkkioita. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevalle tuotolle.

** Dow Jones Credit Suisse Managed Futures Index