Riskienhallinta

Jotta pystyisimme tarjoamaan korkeaa tuottoa pitkällä aikavälillä vahvasti liikkuvilla markkinoilla, tulee meidän huolehtia ennen kaikkea toimivasta riskienhallinnasta ja läpinäkyvästä “corporate governance” -kokonaisuudesta. Kaikkeen sijoitustoimintaan liittyy riskejä ja meidän tehtävänä on pyrkiä läpinäkyvällä toiminnalla vähentämään näitä riskejä.

Meillä Estlander & Partnersilla riskin tunnistaminen ja määrittäminen sekä kurinalainen riskienhallinta ovat ydintyötämme. Riskilähtöinen ajattelu sijoittamiseen mahdollistaa parhaiden riski-tuottosuhteen omaavien sijoituskohteiden valinnan ja maksimitappioiden määrittämisen ennen sijoitusta.
Laajasti hajautetulla sijoitussalkulla pyrimme takaamaan, että tuottomahdollisuuksien lisäksi myös riski on hajautettu. Käymme kauppaa useammassa omaisuusluokassa kaikkein likvideimmillä ja läpinäkyvimmillä markkinoilla ympäri maailman.

Yrityksen riskienhallintapäällikkö valvoo sijoitussalkun positioita ja kaupankäyntiä. Päätöksentekoprosessin kriittisiä vaiheita kontrolloidaan ja tarkistetaan, ja tuloksista raportoidaan säännöllisesti. Sijoitussalkun stressitestien tulokset ja strategiakohtaiset riskiluvut laaditaan päivittäin. Myös eri positioiden arvonmääritykset toteutetaan päivittäin.

Asiakasvarat ovat asianmukaisesti eritelty yrityksemme omista varoista ja valitsemme yhteistyökumppaneiksemme vain kaikkein luotettavimmat instituutiot. Käteisvaroja hallitsemme tehokkaasti ja turvallisesti.