Sijoitusfilosofiamme on systemaattisuus kaikessa toiminnassamme

Varainhoitomme perustuu systemaattisuuteen ja trendien hyödyntämiseen markkinoilla. Momentum eli trendisijoittaminen on tunnetusti yksi parhaiten tuottavia sijoitusstrategioita maailmalla.

Estlander & Partnersilla tutkimus- ja tuotekehitystyö on jatkuva prosessi, johon panostamme sijoitusstrategioittemme osalta. Tällä tavoin pyrimme varmistamaan, että Te sijoittajat pääsisitte hyötymään parhaalla mahdollisella tavalla trendi- ja momentumsijoittamisen tuomista hyödyistä ja mahdollisuuksista.

Pitkään jatkunut yhteistyömme useiden suomalaisten yliopistojen kanssa on johtanut tutkimus- ja salkunhoitotiimimme muodostumiseen, joka koostuu kahdeksasta taustoiltaan erilaisesta tutkijasta. Tavoitteenamme on, että salkunhoitotiimimme koostuu alansa huipuista ja että joukossamme olisi sekä tohtoreita että muita alansa huippuiosaajia esimerkiksi matematiikan, rahoituksen, fysiikan ja tekniikan alalta.

Salkunhoitotiimimme ennakkoluuloton ja kyseenalaistava asenne on tuottanut luovaa tutkimustulosta ja tehokkaita sijoitusstrategioita koko yrityksemme toimintahistorian ajan. Pyrimme aina keskittymään pääperiaatteeseemme, joka on systemaattisuus hintatrendien hyödyntämisessä ja kurinalaisessa riskienhallinnassa.

Panostamme tutkimustoimintaan, ja toivomme pystyvämme jatkossakin pysymään yhtenä maailman parhaimpina trendiseuraajina. Markkinat muuttuvat, hinnat ja riskinottohalukkuus muuttuvat. Likviditeetti, markkinoiden ja informaation tavoitettavuus, järjestelmät ja sääntely muuttuvat – kuten muuttuu myös kilpailu. Asia, joka ei tule muuttumaan markkinoilla, on se että markkinat liikkuvat usein trendinomaisesti. Niin kauan kun ihmiset ovat mukana tekemässä sijoituspäätöksiä, markkinoilla tulee tapahtumaan liikkeitä trendinomaisesti. Koska ihmisillä on tunteet, tehdään sijoituspäätöksiä tunteiden vallassa. Tunteiden johdosta markkinoilla ylireagoidaan tapahtumiin ja markkinahinnat liikkuvat usein trendinomaisesti. Tutkimuksemme ja kehittämiemme varainhoitostrategioiden avulla pääset hyötymään  näistä markkinoilla tapahtuvista trendeistä.

Systemaattisuuden kautta pyrimme varmistamaan sen, että vältämme pahimmat sudenkuopat sijoitustoiminnassa. Systemaattinen varainhoito on siinä mielessä ”tunteetonta varainhoitoa”, että kaikki päätökset perustuvat kehittämiimme systemaattisiin varainhoitostrategioihin, eikä yksittäinen salkunhoitaja tee päätöksiä sijoituskohteista. Systemaattinen eli tunteeton varainhoito on erinomaista riskienhallintaa, sillä pystymme tekemään kylmiä päätöksiä silloin, kun niitä eniten tarvitaan.