Olemme Trendienseuraaja eli momentum-sijoittaja

Trendienseuraaja (englanniksi CTA, eli Commodity Trading Advisor) on sijoitusalalla toimiva taho, jonka sijoitusstrategia tarjoaa sijoittajille mahdollisuuden hyötyä hintaliikkeistä kaikkein likvideimmillä ja läpinäkyvimmillä markkinoilla ympäri maailman. Trendienseuraaja on momentum-sijoittaja eli trendisijoittaja, joka hyödyntää markkinoilla tapahtuvia globaaleja trendejä.

Trendienseuraajien kaupankäynti tapahtuu luotettavien vastapuolien kanssa ja likvideillä ja pörssinoteeratuilla sijoitusintstrumenteilla. Valuutoilla harjoitettava kauppa käydään markkinatavan mukaisesti osapuolten välisillä kaupoilla.

Trendienseurannasta puhutaan usein silloin, kun strategia pyrkii hyötymään sekä nousevista että laskevista markkinoista. Toisaalta trendisijoittamista eli momentum-sijoittamista voidaan hyödyntää myös perinteisessä varainhoidossa, jossa hyödynnetään ainoastaan nousevia markkinoita hyväksikäyttäen trendisijoittamisen filosofiaa.  Perinteinen momentum-sijoittaja osallistuu markkinoille, joissa on tapahtunut positiivinen momentum eli trendi ja toisaalta vetäytyy markkinoilta, joissa on havainnut tapahtuneen negatiivisen momentumin eli trendin.

Trendienseuraajat käyttävät systemaattista sijoitusstrategiaa, jossa yksittäiset sijoituskohteet valitaan kurinalaisesti. Sijoitusprosessi on ennalta määritelty ja päätöksentekoon vaikuttavat pääasiassa hintadata, volatiliteetti ja muu taloudellinen statistiikka. Yksittäisten salkunhoitajien tunteiden vaikutukset sijoituspäätöksiin on eliminoitu toimimalla automatisoitujen kaupankäyntimallien kautta, eikä ole pelkoa siitä että esimerkiksi salkunhoitajan stressi aiheuttaisi impulsiivisia tai irrationaalisia sijoituspäätöksiä.

Trendienseuraajien kilpailuetu sijoittamisessa syntyy nimen omaan tästä systemaattisesta toiminnasta, jossa sijoitusprosessi on automatisoitu. Se tarkoittaa riskienhallinnan kannalta sitä, että seuraamme myös salkun riskejä 24 tuntia vuorokaudessa. Trendienseurannassa käytetään yleisesti aina myös stop-loss tasoja, eli maksimitappiotasoja.

Saat kauttamme varainhoitoa, jossa tuotto ja riskienhallinta on kaiken etusijalla. Otathan yhteyttä yhteyshenkilöihimme, mikäli haluat lisätietoja palveluistamme!