Tuottoa ja turvaa

Perinteiset omaisuusluokat (osakkeet, korot) luovat edelleen perustan, kun muodostetaan tehokasta ja tuottavaa varainhoitokokonaisuutta. Kokemus kuitenkin osoittaa, että ainoastaan näistä kahdesta omaisuusluokasta muodostettu salkku on hyvin riskipitoinen ja haavoittuvainen talouden kriisiaikoina, joita tapahtuu säännöllisin väliajoin.

Tuottavan varainhoitokokonaisuuden saavuttamiseksi perinteisten omaisuusluokkien rinnalle tulisi löytää omaisuusluokkia, jotka toisivat kokonaisuuteen todellista hajautusta ja täten pienentäisivät salkun riskiä pienentämättä tuotto-odotusta. Todellista hajautusta tuo sellainen sijoitusstrategia tai omaisuusluokka, jonka korrelaatio perinteisiin omaisuusluokkiin on nolla tai lähellä sitä. Estlander & Partners Freedom -sijoitusstrategia on erinomainen esimerkki tällaisesta.

Freedom-strategia* on hyvä suoja salkussa myös kriisitilanteissa.

Tuottoa ja turvaa myös kriiseissä

Lähde: Estlander & Partners ja Bloomberg

*Historiallinen tuotto tarkoittaa 07/2010 saakka Alpha Trend – ja Global XL –strategioiden todellista toteutunutta, riskikorjattua (50/50) tuottoa ja 08/2010 lähtien todellista tuottoa Freedom-strategialla käydyn kaupankäynnin perusteella laskettuna 1,75 %:n vuosittaisella hallinnointipalkkiolla ja 20 % tuottosidonnaisella palkkiolla, mikä vastaa asiakkaidemme maksamia keskimääräisiä palkkioita. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevalle tuotolle.